avatar

 1. akki
 2. Negiomi
 3. SnowdropLily
 4. Kaze No Oto
 5. Yipikaye
 6. Sawanara murasaki
 7. OldManGu
 8. Saphsaph
 9. ZeroBlink
 10. Clozdark
 11. LysUltima
 12. LysUltima
 13. Shem
 14. Westeller
 15. Dragon God
 16. Zaart
 17. Evil_Ginger
 18. Atros
 19. OverlyFriendly
 20. erichninja