sacrifice

 1. tahzib1451
 2. Xhypher
 3. SerialBeggar
 4. Tsuru55
 5. venu101
 6. DSKM
 7. resusplus
 8. Zatara
 9. Crepuscule116
 10. Zheya
 11. RebirthofNovel
 12. NekoMK2