statistics

 1. BookHermit
 2. Scrya
 3. Scrya
 4. Seraphic
 5. katokashi
 6. dsr7th
 7. Senros
 8. Aure94100
 9. no168_92
 10. kyzer
 11. VOLX98